ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КРИЗИ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ДЕРЖАВИ ЯК ГАРАНТА ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

90-98

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

343.9:342.7

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто історичні передумови і витоки ерозії та кризи суспільної довіри до держави, що формувалися в ХХ–ХХІ століттях в умовах радянської і пострадянської України. Виділено її основні етапи. Систематизовано причини, чинники та тенденції розвитку кризи довіри громадян до державних і суспільних інститутів. Проаналізовано сучасний стан цієї проблеми і можливі шляхи її розв’язання.

Keywords

Криза довіри до держави, політичні та економічні права громадян, державні інститути, суспільні інститути, політична еліта, політичні партії, державні реформи, суспільні і особисті інтереси.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 90-98

Bibliography

1. Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки / Т. І. Артьомова // Економ. теорія. — 2010. — № 3. — С. 60–67.
2. Геєць В. М. Довіра як елемент капіталу в економічному розвитку України / В. М. Геєць // Економ. теорія. — 2010. — №3. — С.7-19.
3. Інституціональна архітектоніка і динаміка економічних перетворень / за ред. д-ра екон. наук А.А. Гриценко. — Х.: Форт, 2008. — 928 с.
4. Корнаи Я. Честность и доверие в переходной экономике / Я. Корнаи // Вопр. экономики. — 2003. — №9. — С. 4-17.
5. Корнівська В. О. Криза цінностей — криза професіоналізму — криза довіри / В. О. Корнівська // Економ. теорія. — 2010. — №3. — С. 68-72.
6. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // Обществ. науки и современность. — 2001. — №3. — С. 120-130.
7. Кричевська Т. О. Глобалізація й еволюція макроекономічної складової довіри держави / Т. О. Кричевська // Економ. теорія. — 2010. — №3. — С. 80-88.
8. Кузьмін О. Є. Довіра як економічна категорія / О. Є. Кузьмін // Наук. вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.2. — С. 100-104.
9. Латов Ю. В. Міжособиста й інституційна довіра в сучасній Росії на ментальній мапі світу / Ю. В. Латов // Економ. теорія. — 2010. — №3. — С. 50-59.
10. Ляско А. Доверие и трансакционные издержки / А. Ляско // Вопр. экономики. — 2003. — №1. — С. 15-27.
11. Малій І. Й. Еволюція довіри в тріаді відносин: держава — фірми — домашні господарства / І.Й. Малій // Економ. теорія. — 2010. — №3. — С. 73-79.
12. Павленко Ю. В. Феномени довіри і недовіри у всесвітній історії / Ю. В. Павленко // Економ. теорія. — 2010. — №3. — С. 27-39.
13. Королев Д. Социализм contraкапитализм. Данные социологии / Д. Королев // Еженедельник «2000». — 2013. — № 22.
14. Захаров Е. 20 лет благих намерений. Обзор развития прав человека в Украине / Е. Захаров // Зеркало недели. — 2011. — №29.
15. Крюков О. Ефективне політичне управління і якісна еліта: фантастика чи реальність? / О. Крюков // Дзеркало тижня. — 2009. — №16.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.04.2013