ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

219-229

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.5 (477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Визначено і проаналізовано проблеми реалізації регуляторної політики в сучасних умовах і доведено необхідність внесення відповідних змін до законодавства про державну регуляторну політику для його подальшого вдосконалення. Запропоновано напрями вдосконалення правового механізму реалізації
регуляторної політики в господарській діяльності.

Keywords

Регуляторна політика, економічна політика, дерегуляція, адміністративна реформа, організаційно-господарські повноваження, ефективність правового регулювання, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 219-229

Bibliography

1. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ docs/programa_reform_final_1.pdf
2. Інформація про здійснення органами виконавчої влади державної регуляторної політики у 2010 році [Електронний ресурс] / Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. — К., 2011. — Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184119&cat_id =33911
3. Нормотворчество по-русски. Половина правительственных актов вредна для бизнеса // RBK daily. — 2011. — 26 мая (№ 89 (1133)). — С. 3.
4. Ляпін Д. В. Мінімізація інституційного конфлікту інтересів як вимога побудови належної системи державного управління / Д. В. Ляпін // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : зб. матеріалів наук.-практ. конф. за міжнар. участю (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. В. С. Загорського. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — С. 218–222.
5. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : Закон України від 21.12.2000 р. № 2157-III // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 4. — С. 1. — Ст. 105.
6. Юлдашев О. Х. Проблеми вдосконалення регуляторної політики в Україні : монографія / О. Х. Юлдашев. — К. : Парламент. вид-во, 2005. — 360 с.
7. Про концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності : Указ Президента України від 03.09.2007 р. № 816 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 30. — Ст. 602.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.03.2013