ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

211-219

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:669(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Надано економічно-правову характеристику металургійного виробництва в Україні. Досліджено його технологічні особливості, що мають значення для законодавчого регулювання господарської діяльності в галузі. Окрему увагу приділено аналізу сучасного державного програмного забезпечення металургійної промисловості. Наведено перелік основних законодавчих актів, якими регулюється діяльність у сфері металургійного виробництва. Вказано на недоліки сучасного законодавства України у цій сфері.

Keywords

Металургійна промисловість, металургійне виробництво, державне регулювання, програмне забезпечення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 211-219

Bibliography

1. Задихайло Д. В. Визначальні політико-правові чинники економічної стратегії держави / Д. В. Задихайло // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : монографія. — К. : Юрайт, 2013. — 520 с.
2. Битяк О. Ю. Проблеми розвитку електроенергетичного комплексу та електроенергетичного законодавства / О. Ю. Битяк // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: монографія ; за наук. ред. Д. В. Задихайла. — К. : Юрайт, 2013. — 520 с.
3. Письменна К. С. Галузева політика держави в суднобудівній промисловості: господарсько-правове забезпечення / К. С. Письменна // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : монографія ; за наук. ред. Д. В. Задихайла. — К. : Юрайт, 2013. — 520 с.
4. Бронова Ю. Г. Проблеми господарсько-правового забезпечення промислової політики в літакобудівній галузі / Ю. Г. Бронова // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : монографія ; за наук. ред. Д. В. Задихайла. — К. : Юрайт, 2013. — 520 с.
5. Семенишин А. В. Господарсько-правове забезпечення розвитку ОПК України в умовах реформування / А. В. Семинишин // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : монографія ; за наук. ред. Д. В. Задихайла. — К. : Юрайт, 2013. — 520 с.
6. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло. — Х. : Юрайт, 2012. — 300 с.
7. Битяк О. Ю. Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України : монографія / О. Ю. Битяк. — Х. : Фінн, 2011. — С. 42.
8. Господарський кодекс України : станом на 1 січня 2012 року // Відом. Верхов. Ради України. — 2003. — № 18–20. — С. 7.
9. Державна програма розвитку промисловості на період 2003–2011 рр. від 28 липня 2003 р. № 1174.
10. Концепція проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року від 9 липня 2008 р. № 947-р.
11. Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року від 28 липня 2004 р. № 967.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.03.2013