ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБІВ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

191-200

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:347.7:615.12

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено проблеми формування та розвитку фармацевтичного ринку України, а також його окремі правові механізми.

Keywords

Фармацевтичний ринок, об’єкти фармацевтичного ринку, фармацевтичний бізнес.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 191-200

Bibliography

1. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 480 с.
2. Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. — К. : МОРІОН, 2005. — 848 с.
3. Богачова Л. В. Фарміндустрія України: підсумки, проблеми і стратегія розвитку / Л. В. Богачева. — К. : РВПС України НАН України, 2006. — 243 с.
4. Сквозь тернии к звездам! Аптечные продажи в Украине: декабрь, итоги 2009 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.provisor.com.ua/archive/200
5. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 592 с.
6. Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. — 2003. — № 12. — С. 86–88.
7. Баранович М. Тенденції державної політики України у сфері імпортозаміщення на фармацевтичному ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://medpharmconnect.com/Education_and_career/ Articles/6007.htm.
8. Підсумки діяльності Держлікінспекції МОЗ за I півріччя 2010р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/53124
9. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності / Т. Кравцова // Право України. —2004. — № 6. — С. 31–35.
10. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право / В. С. Мартемьянов. — М., 1994. — Т. 1. — 90 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

28.02.2013