МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор

, інспектор відділу аспірантури і докторантури, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

174-181

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:796-799

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто питання правового регулювання відносин фізичної культури і спорту, становлення спортивного права, визначено структуру його предмета.

Keywords

Спорт, фізична культура, спортивне право.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 174-181

Bibliography

1. Заярний О. Суб’єкти спортивних правовідносин / О. Заярний // Юрид. вісн. України. — 2011. — № 52. — С. 110.
2. Васильев С. В. Особенности трудового договора профессиональных спортсменов и рассмотрение споров в области профессионального спорта: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. В. Васильев. — М., 2006. — 18 с.
3. Задихайло Д. В. Економічна система як органічний об’єкт законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. акад. прав. наук України. — 2012. — № 4. — С. 214, 215.
4. Про громадські об’єднання : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2013. — № 1. — С. 1.
5. Про фізичну культуру і спорт : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2008. — № 3808-ХІІ. — Ст. 38.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.02.2013