ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор

, аспірант, Харків, пр. Леніна, 9а

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

81-88

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.322:[331.5:331.102.344]

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано питання, що стосуються категорії «людський капітал», історичного усвідомлення необхідності інвестицій у людину. Розглянуто способи оцінки ефективності таких інвестицій відповідно до теорії людського капіталу. Сформульовано чинники, що впливають на формування людського капіталу, без яких неможлива реальна кількісна оцінка інвестицій.

Keywords

Людський капітал, трудові ресурси, інвестиції, норма віддачі, критерії оцінювання, окупність, освіта, концепція розвитку.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 81-88

Bibliography

1. Новак І. М. Сучасні пріоритети інвестування людського капіталу в Україні / І. М. Новак // Управління розвитком : зб. наук. пр. Харк. нац. екон. ун-ту. — 2006. — № 4. — С. 83–86.
2. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : пер. с англ. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. — Киев : Хагар-Демос, 1993. — 785 с.
3. Сулейманова Л. Ш. Человеческий капитал как фактор европейской экономической интеграции / Л. Ш. Сулейманова // Вестн. ТИСБИ. — 2005. — № 1.
4. Фитц-енц Як. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала / Як Фитц-енц ; пер. с англ. М. С. Меньшикова, Ю. П. Леонова ; под общ. ред. В. И. Ярных. — М. : Вершина, 2006. — 356 с.
5. Ч ентуков Ю. Оптимизация численности персонала и развитие системы профобучения / Ю. Чентуков // Менеджер по персоналу. — 2007. — № 8. — С. 4–12.
6. Сюрина Т. С. Инвестиции и человеческий капитал [Электронный ресурс] / Т. С. Сюрина. — Режим доступа: http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/11ntk/section11/section11_16.html.
7. Новикова А. Вся правда о мотивации / А. Новикова // Менеджер по персоналу. — 2006. — № 10. — С. 48–57.
8. Цимбалюк С. О. Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу як напрямок інвестування коштів у людський капітал / С. О. Цимбалюк // Управління розвитком : зб. наук. пр. Харк. нац. екон. ун-ту. — 2006. — № 4. — С. 103–107.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.02.2013