ПРО НОВИЙ ПРОЕКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ

Автор

, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.12.2012

Issues number

2013 - № 1 (12)

Page

223-231

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.92

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено аналізу проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, розробленого Міністерством юстиції України у 2012 р. Розглянуто питання порядку оформлення і подання адміністративних скарг, суб’єктів і процедури їх розгляду, правових наслідків задоволення скарг тощо. Сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення запропонованого проекту Кодексу.

Keywords

Адміністративно-процедурний кодекс, адміністративне оскарження, адміністративна скарга, адміністративний акт, адміністративне провадження.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 223-231

Bibliography

1. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/41461
2. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта : монография / под ред. Т. Я. Хабриевой. — М. : Статут, 2011. — 320 с.
3. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко та ін. ; за заг. ред. д.ю.н. В. Б. Авер’янова. — К. : Юрид. думка, 2010. — 496 с.
4. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині : зб. матеріалів : пер. з нім. — К. : Нім. фонд міжнар. правов. співробітнитва, 2006. — 180 с.
5. Шмідт-Ассман, Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права : монографія / Е. Шмідт-Ассман : пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов; відп. ред. О. Сироїд. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : К.І.С., 2009. — 552 с.
6. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : у 2 кн. Кн. 2: Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; від. ред. В. Б. Авер’янов. — К. : Конус-Ю, 2008. — 314 с.
7. Тимощук, В. П. Інститут адміністративного оскарження: проблеми та перспективи розвитку / В. П. Тимощук // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2008. — № 4. — С. 105–110.
8. Кисіль, Л. Є. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження / Л. Є. Кисіль // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2008. — № 3. — С. 144–150.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

29.11.2012