ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАСАД ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

21.12.2012

Issues number

2013 - № 1 (12)

Page

166-185

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено проблему повноти та системи викладення в Конституції України питань конституційно-правового забезпечення функціонування економічних відносин у контексті намагань модернізувати текст чинної Конституції України шляхом розроблення проекту нової.

Keywords

Економічна система, конституційний економічний порядок, Кабінет Міністрів України, право власності, суб’єкти господарювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 166-185

Bibliography

1. Барабаш, Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв’язку / Ю. Г. Барабаш // Право України. — 2012. — № 1–2. — С. 77–96.
2. Тодыка, Ю. Н. Основы конституционного строя Украины / Ю. Н. Тодыка. — Х. : Факт, 1999. — С. 132. — 320 с.
3. Скупинський, О. В. Конституційно-правові засади економічної системи України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. В. Скупинський. — Х., 2011. — С. 3.
4. Задихайло, Д. В. Конституційний економічний порядок: проблеми систематизації нормативно-правового забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2006. — № 4 (47). — С. 131.
5. Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави як основи законодавчого забезпечення економічної політики / Ін-т екон.-правов. дослід. НАН України // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. збірн. : спецвип. 6 «Конституційний процес в Україні». — 2008. — № 2 (7). —
С. 209–210.
6. Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави як основи законодавчого забезпечення економічної політики / Інститут економіко-правових досліджень НАН України //Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. збірн. : спецвип. 6: «Конституційний процес в Україні». — 2008. — № 2 (7). — С. 207.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.11.2012