СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ПРАЦІ: МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА РОБОЧУ СИЛУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.12.2012

Issues number

2013 - № 1 (12)

Page

128-138

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.522.4.003.5

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано сутність соціальної безпеки праці. Доведено, що убезпечення праці має базуватися на визнанні та захисті прав власності працівника на робочу силу. Одним із головних механізмів соціальної безпеки праці є економічне партнерство найманих працівників і роботодавців.

Keywords

Соціальна безпека праці, соціальний ризик, власність на робочу силу; економічне партнерство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 128-138

Bibliography

1. Кастель, Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда / Р. Кастель ; пер. с франц. ; общ. ред. пер. Н. А. Шматко. — СПб. : Алетейя, 2009. — 574 с.
2. Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко. — Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. — 336 с.
3. Шевченко, Л. С. Права власності на робочу силу як інструмент аналізу ринку праці / Л. С. Шевченко // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 7. — С. 3–8.
4. Шевченко, Л. С. Власність на робочу силу: теоретико-інституціональний аналіз [Текст] / Л. С. Шевченко // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер.: Економічна теорія та право. — 2010. — № 1. — С. 31–42.
5. Шевченко, Л. С. Власність на робочу силу: сучасний погляд на проблему / Л. С. Шевченко // Формування ринкової економіки. Спецвип. «Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток». — К. : КНЕУ, 2012. — С. 605–615.
6. Соціальні ризики / відп. редактори Ю. І. Саєнко, Ю. О. Привалов. — К. : ПЦ «Фоліант», 2004. — Т. 2. — 568 с.
7. Рощин, С. Ю. Экономика труда: экономическая теория труда : учеб. пособие / С. Ю. Рощин, Т. О. Разумова. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 400 с.
8. Ілляшенко, С. М. Економічний ризик : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. — К. : Центр навч. л-ри, 2004. — 220 с.
9. Шевченко, Л. С. Соціальні ризики і соціальна безпека праці : монографія / Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2009. — 280 с.
10. Букович, У. Управление знаниями: руководство к действию : пер. с англ. / У. Букович, Р. Уильямс. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 504 с.
11. Бузгалин, А. Человек, рынок и капитал в экономике ХХI века / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопр. экономики. — 2006. — № 3. — С. 125–141.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

16.11.2012