ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ДОВІРИ НА РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.12.2012

Issues number

2013 - № 1 (12)

Page

42-50

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330. 1: 330; 341, 1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито знаннєву основу довіри суб’єктів ринку консалтингових послуг як чинника мінімізації трансакційних витрат. Доведено, що інформаційні переваги економічних агентів обумовлюють ситуацію несприятливого відбору, подолання якої базується на знаннях про репутацію покупців і продавців
консалтингових послуг, а баланс їх очікувань забезпечує взаємну довіру та укладення контракту.

Keywords

Інформація, знання, довіра, репутація, очікування, ринок консалтингових послуг, трансакційні витрати.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 42-50

Bibliography

1. Корнаи, Я. Честность и доверие в переходной экономике / Я. Корнаи // Вопр. экономики. — 2003. — № 9. — С. 4–17.
2. Ляско, А. Доверие и трансакционные издержки /А. Ляско // Вопр. экономики. — 2003. — № 1. — С. 42–58.
3. Акерлоф, Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм / Дж. Акерлоф // THESIS. — 1994. — Вып. 6. — С. 91–104.
4. Менар, К. Экономика организаций / Клод Менар : пер. с франц. ; под ред. А. Г. Худокормова. — М. : ИНФРА-М, 1996. — 160 с.
5. Олейник, А. Н. Институциональная экономика: учеб. пособие / А. Н. Олейник. — М. : ИНФРА-М, 2000. — 414 с. — (Серия «Высшее образование»).
6. Акерлоф, Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер ; пер. с англ. Д. Прияткина; под научн. ред. А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева. — 2-е изд. — М. : ООО «Юнайтед Пресс», 2011. — 273 с.
7. Інститут довіри в економіці та суспільстві (огляд за матеріалами міжнародної наукової конференції). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Usoc/2010_3/157-167_3’10.pdf

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.11.2012