СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: ВИПАДОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.12.2012

Issues number

2013 - № 1 (12)

Page

31-41

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.42:614

ISSN print

2218-8010

Abstract

Стаття є продовженням дискусій науковців про роль і місце лібералізму в сучасному економічному розвитку. Розкрито переваги і вади держави та ринку в регулюванні медичного обслуговування. Обґрунтовано необхідність їх розумного, без перекосів, балансування з метою оптимального розподілу
обмежених ресурсів охорони здоров’я. Запропоновано розвиток інститутів, заснованих на спільній участі і спільному регулюванні охорони здоров’я, а також єдності інтересів.

Keywords

Охорона здоров’я, держава, ринок, баланс інтересів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 31-41

Bibliography

1. Гулемпинченко, О. В. Реформа здравоохранения в США: дискуссии продолжаются / О. В. Гулемпинченко // США*Канада. Экономика. Политика. Идеология. — 2011. — № 5. — С. 85–96.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Немова, Л. А. Государственно-частное партнерство в Канаде / Л. А. Немова // США*Канада. Экономика. Политика. Идеология. — 2011. — № 5. — С. 17–30.
4. Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние : Научные и публицистические заметки обществоведов / ред. О. Т. Богомолов, Б. Н. Кузык. — М. : Ин-т экон. стратегий, 2010. — 800 с.
5. Shafrin, J. What I learned in my Macroeconomics Classes [Електронний ресурс] // The Economist. — 2009. — Jul 24. — Режим доступу: http:// healthcare-economist. com/2009/07/24/what-i-learned-in-my-macroeconomics-classes/
6. Historical Tables. U.S.Government Printing Offi ce Access: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2011-TAB/content-detail.html
7. The lottery of life. Where to be born in 2013 [Електронний ресурс] // The Economist. — 2012. — November 21. — Режим доступу: http://www.economist.com/news/21566430-where-be-born-2013-lottery-life
8. Mladovsky, P. Health policy in the fi nancial crisis / P. Mladovsky, D. Srivastava, J. Cylus // Eurohealth. — 2012. — Vol. 18, №1. — С. 3–6.
9. OECD Health Data [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.oecd.org/document/16/ 0,3746,en_2649_37407_2085200_1_1_1_37407,00.html

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.11.2012