НАПРЯМКИ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

15.06.2012

Issues number

2012 - № 3 (10)

Page

45-56

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.117

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито основні риси української та соціально-ринкової систем формування доходів населення. Проаналізовано запропонований А. Бузгаліним новий проект соціально орієнтованого розвитку. Визначено комплекс заходів, необхідних для реформування системи формування доходів населення в Україні.

Keywords

Регулювання доходів населення, система формування доходів населення, соціально орієнтований розвиток, соціальна держава.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 45-56

Bibliography

1. Губин, К. Г. Способ формирования доходов: исследование эволюции / К. Г. Губин // Социальная экономика. — 2006. — № 1–2. — С. 169–174.
2. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2010. — 448 c.
3. Губін, К. Г. Еволюція умов людського розвитку за різних систем формування доходів / К. Г. Губін // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Екон. теорія та право. — 2011.— № 3 (6). — С. 67–74.
4. Губін, К. Г. Умови людського розвитку за української системи формування доходів / К. Г. Губін // Вісн. Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. Екон. науки. — 2011. — № 4 (52). — С. 10–17.
5. Губін, К. Г. Порівняльний аналіз умов людського розвитку за соціально-ринкової та за української систем формування доходів / К. Г. Губін // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. Екон. теорія та право. — 2011. — № 4 (7). — С. 15–26.
6. Губін, К. Г. Соціально-ринковий етап розвитку системи формування доходів населення / К. Г. Губін // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. Екон. теорія та право. — 2012. — № 1 (8). — С. 97–108.
7. Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». — Х., 2012. — 275 с.
8. Бузгалин, А. В. Будущее «скандинавской модели» / А. В. Бузгалин // Альтернативы. — 2011. — № 1. — С. 4–16.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

01.06.2012