ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ СКЛАДОВІ ВІКТИМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Харків, Пушкінська, 49

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

276-282

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

343.988(075)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто окремі соціально-психологічні складові віктимності особистості, її віктимоногенні якості, агресивна та пасивна моделі віктимної поведінки. Віктимність певним чином залежить від особистісних характеристик, соціального статусу людини, ступеня конфліктогенності ситуації для особи.

Keywords

Віктимність, реалізована віктимність, особистість, адаптація, агресивність, інфантилізм, запобігання злочинності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 276-282

Bibliography

1. Бовть О. Б. Про дослідження віктимної поведінки молоді у морально-правовому вимірі / О. Б. Бовть // Вісн. Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. пр. — К. : НУОУ, 2012. — Вип. 1 (26). — С. 131–138.
2. Рыбальская В. Я. О виктимологическом направлении профилактики преступности несовершеннолетних / В. Я. Рыбальская // Виктимология и профилактика правонарушений : сб. науч. тр. — Иркутск, 1979. — С. 68–69.
3. Ривман Д. В. Криминальная виктимология / Д. В. Ривман. — СПб. : Питер, 2002. — 304 с.
4. Одинцова М. А. Психология жертвы. Сказкотерапия для взрослых / М. А. Одинцова. — Самара : Бахрах-М, 2010. — 240 с.
5. Сорокотягина Д. А. Виктимологический анализ при расследовании преступлений / Д. А. Сорокотягина // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики) : сб. науч. тр. — Иркутск, 1980. — 124 с.
6. Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии / В. Н. Кудрявцев. — М. : Юрид. лит., 1968. — 176 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.04.2012