ТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ І ПОСИЛЕННЯ ОХОРОНИ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ — ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

265-276

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

343.9.01

ISSN print

2218-8010

Abstract

Порушено питання проведення технічної модернізації та посилення охорони майнових комплексів паливно-енергетичної сфери України з метою запобігання злочинам економічної спрямованості, що вчиняються у цій сфері господарювання. Розкрито поняття «запобігання злочинності». Проаналізовано існуючий механізм запобігання злочинам у паливно-енергетичній сфері та запропоновано основні напрями його вдосконалення.

Keywords

Паливно-енергетична сфера, запобігання злочинності, механізм запобігання злочинам, технічна модернізація, майновий комплекс.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 265-276

Bibliography

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : ухв. розпорядженням КМ України від 15.03.2006 р. — Режим доступу: http://mpe/kmu.gov.ua./tuel/control/uk/doccatolog/list?currDir=50112
2. Закалюк А. П. Курс сучасної кримінології: теорія і практика : у 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. — 423 с.
3. Закалюк А. П. Курс сучасної кримінології: теорія і практика : у 3 кн. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / А. П. Закалюк. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. — 712 с.
4. Криміналістична профілактика економічних злочинів : наук.-практ. посіб. / кол. авт.: С. В. Веліканов, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель та ін. ; за ред. В. А. Журавля. — Х. : Харків юрид., 2006. — 236 с.
5. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. — М., 1939. — 393 с.
6. Монтескье Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье. — М., 1955. — 231 с.
7. Духов В. Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса / В. Е. Духов. — К. : ИМСО МО, НВФ «Студцентр», 1997. — 176 с.
8. Шаваев А. Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики / А. Г. Шаваев. — М. : ИНФРА-М, 1995. — 212 с.
9. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им : учеб.-практ. пособие / В. Д. Ларичев. — М. : ИНФРА-М, 1996. — 144 с.
10. Газовий недошантаж // Укр. тиждень. — 2012. — 2–8 берез. (№ 9 (226)).
11. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://economics.unian.net/rus/detail/104561
12. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.meta.ua/go.php?
13. Энергетика. — 2011. — 13–19 июня (№ 12 (155)).
14. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minprom.ua/page8/news.83583
15. Про заходи органів внутрішніх справ з протидії правопорушенням у нафтогазовій галузі держави : довідка. — К. : МВС України, 2010. — 15 с.
16. Укр. тиждень. — 2012. — 20–26 січ. (№ 3 (220)).

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.04.2012