ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

257-264

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто деякі питання, пов’язані із застосуванням виконання зобов’язань. Установлено, що поняття «неустойка» за ЦК України неможливо ототожнювати з поняттям «штрафні санкції» за ГК України, бо
боржник повинен буде сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції, а крім того, 3 % річних, передбачених у ст. 625 ЦК України, і штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ, установлені у ч. 6 ст. 231 ГК України. Зазначено, що при значному обсязі законодавчих норм, прийнятих останнім часом у галузях цивільного та господарського права, на жаль, спостерігається відсутність єдності практики їх застосування.

Keywords

Договірні зобов’язання, відповідальність, санкції, неустойка, пеня, річні, штраф.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 257-264

Bibliography

1. Легкая И. Спорное положение «о трех процентах» / И. Легкая // Юрид. практика. — 2005. — № 38 (352).
2. Денисенко О. В. Специфіка функцій штрафних санкцій / О. В Денисенко // Економіка та право. — 2008. — № 3.
3. Підприємницьке право України : підручник / за заг. ред. Р. Б. Шишки. — Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.
4. Брагинский М. И. Договорное право. Кн. 1: Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М., 2003. — 848 с.
5. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України /за ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калитенко. — Одеса : Юрид. л-ра, 2004.
6. Примак В. Неустойка і проценти річних як компенсаційні майнові санкції / В. Примак // Юрид. вісн. України. — 2007. — № 21.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.04.2012