ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

248-257

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

347.73

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено основні питання правового регулювання нерухомого майна як об’єкта оподаткування у зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом України. Розглянуто особливості правового механізму плати за землю. Окрему увагу приділено проблемам запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Keywords

Майнові податки, об’єкт оподаткування, плата за землю, орендна плата, нерухомість, майно.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 248-257

Bibliography

1. Податковий кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. — 2011. — № 13–14, 15–16, 17. — Ст. 112.
2. Крылова Н. Правовое регулирование налогов на имущество в России и зарубежных государствах / Н. Крылова // Хоз-во и право. — 1997. — № 9. — С. 36–45.
3. Химичева Н. И. Налоговое право / Н. И. Химичева. — М. : БЕК, 1997. — 336 с.
4. Бабкин С. А. Основные начала организации оборота недвижимости / С. А. Бабкин. — М. : Центр ЮрИнформ, 2001. — 190 с.
5. Цивільний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.
6. Криницький І. Є. Правове регулювання оподаткування майна : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Є. Криницький. — Х., 2001. — 201 с.
7. Земельний кодекс України // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 46. — Ст. 2038.
8. Балабанов И. Т. Операции с недвижимостью / И. Т. Балабанов. — М. : Финансы и статистика, 1996. — 192 с.
9. Будзилович І. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? / І. Будзилович, А. Юрченко // Право України. — 1999. — № 11. — С. 45–48.
10. Налоговое право : учеб. пособие / под ред. С. Г. Пепеляева. — М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. — 608 с.
11. Про оренду землі : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 46–47. — Ст. 280.
12. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 51. — Ст. 553.
13. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2010. — № 18. — Ст. 141.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.04.2012