ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

208-217

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:621.39(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено господарсько-правовим питанням правового регулювання передання інформації за допомогою засобів телекомунікації. Звернено увагу на те, що сьогоднішній стан законодавчого регулювання ринку передання інформації телекомунікаційними мережами не є оптимальним. Тому сучасне телекомунікаційне законодавство потребує сутнісної модернізації.

Keywords

Господарсько-правове регулювання, телекомунікаційні послуги, суб’єкти ринку телекомунікаційних послуг, інфраструктура телекомунікаційного ринку.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 208-217

Bibliography

1. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : навч. посіб. / Р. П. Бойчук, Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. — Х. : ФІНН, 2010. — 384 с.
2. Волков Ю. В. Телекоммуникационное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Волков. — Екатеринбург, 2011. — 94 с. — Режим доступа: http://www.telecomlaw.ru/studyguides/telecom%201-5.pdf
3. Телекоммуникационное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Волков. — Екатеринбург, 2008 — 56 с. — Режим доступа: http://www.telecomlaw.ru/studyguides/UP_TLKLaw_08.htm
4. Волков Ю. В. Субъекты телекоммуникационного рынка [Электронный ресурс] / Ю. В. Волков. — Екатеринбург, 2007. — Режим доступа: http://www.usla.ru/structure/dissovet/Volkov-aref.pdf
5. Волков Ю. В. Анонимные субъекты телекоммуникационных сделок / Ю. В. Волков // Право и экономика. — 2006. — № 7. — С. 56–58.
6. Цхведиани В. Телекоммуникации Украины — перспективы развития и основные проблемы / В. Цхведиани // Фондовый рынок. — 2000. — № 16.
7. Волков Ю. В. Предмет телекоммуникационного права / Ю. В. Волков // Право и экономика. — 2006. — № 10. — С. 123.
8. Волков Ю. В. Правовые подходы к решению проблемы терминологии в электросвязи / Ю. В. Волков // Вестн. связи. — 2006. — № 4. — С. 69–71.
9. Гольдштейн Б. С. Сети связи : учеб. для вузов / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов, Г. Г. Яновский. — СПб. : БХВ-Петербург, 2010. — 400 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

30.03.2012