ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

189-197

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2:615.12

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено питання правосуб’єктності аптечних закладів та особливості їх господарсько-правового статусу з огляду на особливе суспільне значення забезпечення населення лікарськими засобами. Правова конфігурація правосуб’єктності аптечних закладів як суб’єктів господарювання має враховувати низку специфічних публічних інтересів щодо функціонування роздрібного ринку лікарських засобів як таких.

Keywords

Аптечні заклади, суб’єкти господарського права, господарська компетенція.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 189-197

Bibliography

1. Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. / О. М. Вінник. — 2-ге вид., змін. та допов. — К. : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2008. — 766 с.
2. Грудницька С. Господарська правосуб’єктність: проблеми визначення сутності та поняття / С. Грудницька. — 2008. — № 9. — С. 65–69.
3. Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст) / В. М. Пашков. — К. : МОРІОН, 2009. — 448 с.
4. Хозяйственное право / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, В. В. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. — К. : Юринком Интер, 2002. — 912 с.
5. Пилипенко А. Я. Основи господарського права України / А. Я. Пилипенко, В. С. Щербина. — К. : МАУП, 1995. — 204 с.
6. Загальна теорія цивільного права / за ред. О. А. Підопригори і Д. В. Бобрової. — К. : Вища шк., 1992. — С. 453.
7. Гражданское право. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2001. — 632 с.
8. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты / В. В. Лаптев. — М. : Юристъ, 1997. — 140 с.
9. Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради та авт. передмови В. П. Черних. — К. : МОРІОН, 2005. — 848 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.03.2012