ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

157-167

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.51

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено аналізу змісту ст. 120 Конституції України щодо особливостей правового статусу членів Кабінету Міністрів України. Проблема конфлікту між виконанням публічних функцій — повноважень посадовими особами та реалізацією ними як громадянами України власної правосуб’єктності потребує більш докладного врахування в межах конституційно-правового регулювання. Підвищення ефективності роботи з боку членів Кабінету Міністрів України також потребує встановлення кваліфікаційних та репута-
ційних вимог до претендентів на зайняття відповідних посад.

Keywords

Кабінет Міністрів України, члени Кабінету Міністрів України, конституційно-правовий статус посадових осіб, органи управління підприємств.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 157-167

Bibliography

1. Задихайло Д. Д. Надзвичайні повноваження Уряду України: проблема конституційно-правової регламентації / Д. Д. Задихайло // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер.: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. — 2011. — № 1 (4) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2011. — С. 138–148.
2. Нижник Н. Р. Коментар до ст. 120, Конституція України : наук.-практ. коментар / Н. Р. Нижник ; редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. — 2-ге вид., переробл. і допов. — Х. : Право, 2011. — 1128 с.
3. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В. В. Марченко. — К. : Алерта, 2010. — 216 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.03.2012