ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

84-90

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1;330.341.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито особливості інституціоналізації освітніх послуг в Україні. Доведено, що сучасний етап розвитку освітніх послуг характеризується ціннісним конфліктом, наслідком якого є формування стійкого неефективного інституту інституціональних інвесторів. Обґрунтовано заходи державної політики щодо подолання інституційних пасток у сфері освіти.

Keywords

Освіта, освітні послуги, інституційне середовище, ціннісний конфлікт, інституційна пастка.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 84-90

Bibliography

1. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение / Дуглас К. Норт // THESIS. — 1993. — № 1, вып. 2. — С. 69–91.
2. Инновационная экономика: необходимость, возможность и факторы развития в России : учеб. пособие / А. К. Рассадина, М. С. Очковская, Э. П. Дунаев и др. ; под ред. Э. П. Дунаева. — М. : Экон. фак. МГУ : ТЕИС, 2007. — 237 с.
3. Лібанова Е. Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства / Е. Лібанова // Економіка України. — 2008. — № 10. — С. 120–136.
4. Гриценко А. Економічна теорія у сучасному світі / А. Гриценко // Економіка України. — 2008. — № 10. — С. 40–54.
5. Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. — 2005. — № 4. — С. 35–47.
6. Попов Е. Трансакционные издержки в переходной экономике / Е. Попов, В. Лесных // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2006. — № 3. — С. 72–77.
7. Агапова И. И. Институциональная экономика : учеб. пособие / И. И. Агапова. — М. : Экономистъ, 2006. — 254 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

13.03.2012