ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

30-40

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.:316.334.23.001.76

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано сучасні проблеми підприємницької діяльності в умовах розбудови соціальної економіки. Досліджено сутність і конкретні форми вияву економічної свободи і економічної діяльності, рівень забезпеченості соціально-економічних прав підприємців. Відстежено прогресуючий взаємовплив розвитку малого і середнього бізнесу та формування середнього класу як його соціальної бази.

Keywords

Підприємництво, соціальна модернізація, економічна свобода, економічна демократія, бізнес-середовище, середній клас.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 30-40

Bibliography

1. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньо-строкову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразька // Економіка України. — 2009. — № 12. — С. 4–13.
2. Балакрієва О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України / О. Балакрієва, А. Ноур // Економіка України. — 2011. — № 11. — С. 60–67.
3. Верхан Л. Підприємець / Л. Верхан. — К. : АО «Кодр», 1994. — 326 с.
4. Газин В. Його величність МСБ як «природний хід речей» / В. Газин // Дзеркало тижня. — 2011. — 17 груд. (№ 46).
5. Геєць В. Ліберально-демократичні засади і курс на модернізацію України / В. Геєць // Економіка України. — 2010. — № 3. — С. 4–20.
6. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії : підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. — К. : Вища шк., 1995. — 471 с.
7. Кіндзерський Ю. Інститут держави і проблеми оновлення промислової політики в Україні / Ю. Кіндзерський // Економіка України. — 2011. — № 1. — С. 48–58.
8. Мельникова В. І. Національна економіка : навч. посіб. / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова та ін. — К. : Центр учб. л-ри, 2011. — 248 с.
9. Національна економіка : підручник / за ред. П. В. Круша. — К. : Каравела : Піча Ю. В., 2008. — 428 с.
10. Сколотяний Ю. Заморожений інвестклімат / Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня. — 2011. — 5 листоп. (№ 40).
11. Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит / В. Тарасевич // Економіка України. — 2011. — № 3. — С. 4–13.
12. Хоскинг А. Курс предпринимательства : практ. пособие / А. Хоскинг. — М. : Междунар. отношения, 1993. — 352 с.
13. Шаститко А. Новая институциональная экономическая теория / А. Шаститко. — М. : Экон. ф-т МГУ : ТЕИК, 2002. — 453 с.
14. Якубовський М. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 р. / М. Якубовський, В. Новицький, Ю. Кіндзерський // Економіка України. — 2007. — № 11. — С. 4–15.
15. Яременко О. Л. Переходные процессы в экономике Украины: Институциональный аспект / О. Л. Яременко. — К. : Основи, 1997. — 182 с.
16. Яременко О. Л. Інститути і економічна свобода господарюючих суб’єктів / О. Л. Яременко, О. М. Панкратова // Екон. теорія. — 2007. — № 3. — С. 56–71.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.03.2012