НЕДОСКОНАЛИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ПЕК З БОКУ КОНТРОЛЮЮЧИХ ІНСТАНЦІЙ ТА ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

252-263

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

343.9.01

ISSN print

2218-8010

Abstract

Порушено питання недосконалості механізму протидії злочинності у сфері ПЕК України з боку контролюючих інстанцій та органів кримінальної юстиції. Розкрито поняття протидії злочинності. Проаналізовано існуючий механізм протидії злочинності у сфері ПЕК з боку контролюючих інстанцій
і органів кримінальної юстиції та запропоновано основні напрями їх вдосконалення.

Keywords

Паливно-енергетичний комплекс, протидія злочинності, механізм протидії злочинності, контролюючі інстанції, органи кримінальної юстиції.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 252-263

Bibliography

1. Бойко А. М.Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А. М. Бойко – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 380 с.
2. Голіна В. В. Запобігання злочинності в Україні : навч. посіб. / В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. – 107 с.
3. Даньшин И. Н. Об организации централизованной правовой статистики / И. Н. Даньшин, З. М. Онищук, И. А. Христич // Проблемы соц. законности. – Х., 1980. – С. 77–82.
4. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: ухв. розпорядженням КМ України від 15.03.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe/kmu.gov.ua./tuel/control/uk/doccatolog/ list?currDir=50112.
5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. – Кн. 3: Практична кримінологія / А. П. Закалюк. – К. : Ін Юре, 2008. – 320 с.
6. Інформація Генеральної прокуратури України «Про стан законності в державі у 2009 році (відповідно до ст. 2 Закону України «Про прокуратуру)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov/ua/ua/vlada.html?_m=publications&_t=rec&id=12985.
7. Кальман О. Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / О. Г. Кальман. – Х. : Гімназія, 2003. – 352 с.
8. Кальман О. Г. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України / О. Г. Кальман // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 4 (16). – С. 88 – 91.
9. Мінпаливенерго веб – сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mpe.kmu.gov.ua.
10. Шакун В. І. Суспільство і злочинність / В. І. Шакун. – К. : Атіка, 2003. – 784 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.01.2012