ЗАВДАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

226-235

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:621.39(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто питання господарсько-правового забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного ринку України. Звернено увагу на те, що сьогоднішній стан законодавчого регулювання ринку телекомунікацій є застарілим і містить численні прогалини, тобто обґрунтовано сутнісну модернізацію спеціалізованого закону у сфері регулювання телекомунікаційних відносин.

Keywords

Телекомунікаційна галузь, телекомунікаційні послуги, функціонування телекомунікаційного ринку, державна телекомунікаційна політика, державне регулювання телекомунікаційного ринку.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 227-235

Bibliography

1. Гольдштейн Б. С. Сети святи : учебник для ВУЗов / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов, Г. Г. Яновский. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 400 с.
2. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : навч. посіб. / Р. П. Бойчук, Д. В. Задихайло, В. М. Пашніков. – Х. : ФІНН, 2010. – 384 с.
3. Волков Ю. В. Телекоммуникационное право [Електронний ресурс] : учеб. пособие. – Екатеринбург : Изд. Волков Ю. В., 2011. – 94 с. – Режим доступу: http://www.telecomlaw.ru/studyguides/telecom%201–5.pdf.
4. Телекоммуникационное право [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Волков. – Екатеринбург : Изд. Волков Ю. В., 2008 – 56 с. – Режим доступу: http://www.telecomlaw.ru/studyguides/UP_TLKLaw_08.htm.
5. Розвиток ринку телекомунікаційних послуг: світові тенденції та вітчизняна практика / В. В. Тронько // Наук. вісн. НГУ – 2009 – № 11 [Електронний ресурс].– Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/PORTAL/natural/ Nvngu/2009_11/Tronko.pdf.
6. Цхведиани В. Телекоммуникации Украины – перспективы развития и основные проблемы / В. Цхведиани // Фонд. рынок. – 2000. –№ 16.
7. Алексеев В. Р. Время действий – пришло / В. Р. Алексеев // Телеком. Коммуникации и сети. – 2004. – № 4. – С. 22.
8. Андрианов В. Национальное богатство, природные и трудовые ресурсы / В. Андрианов // Общество и экономика. – 2003. – № 4–5. – С. 127–196.
9. Инновационная кузница // Голос Украины. – 2006. – № 82. – С. 3.
10. Васильєва Н. Основні тенденції розвитку ринку інформаційних технологій та комунікацій / Н. Васильєва // Економіст. – 2000. – № 10.
11. Воробієнко С. П. Визначення складу показників конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг / С. П. Воробієнко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248 : в 6 т. Т. V. – С. 1101–1109.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.01.2012