СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ОЗНАКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЯК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЕЛЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

217-226

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.14:614.27

ISSN print

2218-8010

Abstract

Звернено увагу на спеціальні ознаки основного предмета державних закупівель у сфері охорони здоров’я, а саме лікарські засоби. Обгрунтовано правильність їх розмежування на статичні та динамічні, завдяки чому виникає цілісне бачення проблеми. Об’єктивна новизна запропонованого підходу детермінує практично значущі висновки, що можуть бути використані в процесі вдосконалення господарсько-правового забезпечення державних закупівель в охороні здоров’я.

Keywords

Державні закупівлі, охорона здоров’я, лікарські засоби, обіг лікарських засобів, державна реєстрація лікарських засобів, загальноприйнята назва лікарського засобу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 217-226

Bibliography

1. Ризики запровадження реформ у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс]: Аптека онлайн / Пашков В. М. // Щотижневик Аптека. – 2010. – № 45. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/61844.
2. Конституційні засади державотворення і право творення в Україні: проблеми теорії і практики [Електронний ресурс]: Інформаційне забезпечення юридичного бізнесу / Шемшученко Ю. С. // Юрид. газ. – 2006. – № 13. – Режим доступу : http://www.yur-gazeta.com/ua/oarticle/2519/.
3. Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2004. – 160 с.
4. Лицензирование в Європейском Союзе: Фармацевтический сектор / под ред. В. А. Усенко А. Л. Спасокукоцкого. – К. : МОРИОН Лтд, 1998. – 381 с.
5. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
6. Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.
7. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, Н. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.
8. Сібільов, М. Поняття правового режиму приватного права / М. Сібільов // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 4. – С. 106 – 116.
9. Цивільне право України : підручник ; у 2 т. / за ред. Є .О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. – Т. 1. – 832 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.01.2012