ВІДРОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖБК НА РИНКУ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

201-208

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.14:332.82

ISSN print

2218-8010

Abstract

Визначено поняття «ринок будівництва об’єктів нерухомості» Обґрунтовано доцільність відродження та подальшого розвитку житлово-будівельного кооперативу як квазісуб’єкта некомерційної господарської діяльності, а також необхідність істотного вдосконалення законодавчого регулювання правовідносин, пов’язаних з діяльністю ЖБК, з урахуванням світового досвіду та специфіки цього суб’єкта будівельного ринку.

Keywords

Будівельний ринок, житлово-будівельний кооператив, правове регулювання правовідносин на ринку будівництва.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 201-208

Bibliography

1. Атаманова Ю. Є. Інноваційні відносини та відносини в інноваційній сфері – співвідношення та системна взаємодія / Ю. Є. Атаманова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 72 – 81.
2. Горленко В. Поняття кооперативу в Україні / В. Горленко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 8 –11.
3. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. – 2-ге вид., допов. і переробл. / В. В. Зіновчук. – К. : Логос, 2001. – 380 с.
4. Історія кооперативного руху / С. І. Бабенко, В. Г. Галюк, С. Д. Гелей та ін. – Львів : Ін-т українознавства НАНУ, 1995. – 410 с.
5. Кооперативне право : підручник для кооперат., сільськогосп., екон., юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. В. І. Семчика. – К. : ІнЮре, 1998. – 336 с.
6. Кочергина Е. А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства : монография / Е. А. Кочергина. – Х. : Основа, 2005. – 236 с.
7. Мілаш В.С. Господарське право : курс лекцій / В. С. Мілаш. – Х. : Право, 2008. – 496 с. (ч. 1), 336 с. (ч. 2).
8. Суярко Т. Д. Договір управління житлом : дис. … канд. юрид. наук / Т. Д. Суярко. – Х., 2008. – 225 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

29.12.2011