ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВІДНОСИН ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Автор

, інспектор відділу аспірантури і докторантури, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

193-200

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:796–799

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено питанням аналізу змісту законодавчого забезпечення відносин у сфері фізкультури та спорту. Особливим питанням є з’ясування правової природи спортивної діяльності в її співвідношенні із господарською діяльністю. Звернено увагу на те, що сьогодні правове регулювання фізкультурно-
оздоровчої діяльності в Україні не має визначеної галузевої належності.

Keywords

Фізична культура, спортивна діяльність, спортивний клуб, суб’єкти господарювання, професійна спортивна діяльність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 193-200

Bibliography

1. Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – К., 2009. – 11–14 с.
2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // Відом. Верхов. Ради України. – 2008. – № 3808-ХІІ. – Ст. 4.
3. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 роки // Постанова Кабінету Міністрів України. – 2006. – № 1594.
4. Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 4 [63]. – С. 177 – 185.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

28.12.2011