НОРМОТВОРЧІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

183-193

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Зроблено спробу на підставі авторського визначення універсальних економічних функцій держави з’ясувати основний зміст компетенції Кабінету Міністрів України, що його запропоновано у вигляді проекту нової редакції ст. 116 Конституції України.

Keywords

Економічні функції держави, конституційно-правовий статус Уряду України, повноваження Кабінету Міністрів України, економічна безпека, державне регулювання економічної діяльності, антикризові
заходи Уряду.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 183-193

Bibliography

1. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2008. – С. 107–123.
2. Дахова І. І. Конституційно-правовий статус Уряду в зарубіжних країнах : монографія / І. І. Дахова. – Х. : Фінн, 2008. – 200 с.
3. Задихайло Д. В. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2006. – № 3 (46). – С. 143–153.
4. Задихайло Д. В. Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 127–137.
5. Задихайло Д. В. Реформування конституційних засад господарювання: питання конституційної доктрини / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2007. – № 2 (49). – С. 51–61.
6. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус Уряду в країнах ЕС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В. В. Марченко. – К. : Алерта, 2010. – 216 с.
7. Скупінський О. В. Конституційно-правові засади економічної системи України : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. В. Скупинський. – Х., 2011.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.12.2011