ПОЗИКОВА ПРАЦЯ: СУТНІСТЬ, РИЗИКИ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

121-129

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.5(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито зміст позикової праці. Проаналізовано лізинг, аутстафінг та аутсорсинг персоналу. Особливу увагу приділено загрозам дискримінації позичених працівників.

Keywords

Позикова праця, лізинг, аутстафінг, аутсорсинг, дискримінація працівників.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 121-129

Bibliography

1. Гук Н. А. Законодавче забезпечення трансформації зайнятості: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Н. А. Гук. –Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=634.
2. Залознова Ю. С. Особливості правового регулювання становлення та розвитку промислового аутсорсингу на підприємствах вугільної промисловості України [Електронний ресурс] / Ю. С. Залознова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Espravo/2010_2/13.pdf.
3. Козина И. М. Заемный труд: социальные аспекты [Электронный ресурс] / И. М. Козина // Демоскоп Weekly. – 2009. – 26 окт. – 8 нояб. – № 395–396. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2009/ 0395/analit03.php.
4. Смирных Л. И. Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России [Электронный ресурс] / Л. И. Смирных. – Режим доступа: http://www.recep.ru(files)documents/Smirnych_Labor_leasing_ru.pdf.
5. Національна доповідь про людський розвиток 2011. Україна: на шляху до соціального залучення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf.
6. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2008. – 1472 с.
7. Гарбар Т. Аутстафінг в Україні [Електронний ресурс] / Т. Гарбар. – Режим доступу: http://www.profit-consu.com/ua/blog/46.
8. Государство усложняет аренду персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ria.ru/ society/20110210/332768860.html.
9. В Україні близько 100 тис. осіб зайнято в позиковій праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economics.unian.net/ukr/detail/88243.
10. Тюрдьо Ю. Аутсорсинг и права трудящихся в Украине: итоги кризиса [Электронный ресурс] / Ю. Тюрдьо // Вперед. – 2010. – 27 авг. – Режим доступа: http://www.vpered.org.ua/index.php?id=623&category =16.
11. Свічкарьова Я. Правова характеристика аустафінгу як однієї із форм позикової праці / Я. Свічкарьова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – С. 18–20.
12. Кривой Я. Позикова праця як новий інструмент на ринку праці / Я. Кривой // Юрид. газ. – 2006. – 14 вер. – № 17 (77).
13. Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навч. літ., 2003. – 224 с.
14. Козина И. М. Рабочее движение в России [Электронный ресурс] / И. М. Козина // Журн. исслед. социальной политики. – 2009. – Т. 7, № 4. – С. 485–502. – Режим доступа: http://www.ecsocman.hse.ru/ jsps/msg/27741415.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

16.12.2011