ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

109-120

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.303

ISSN print

2218-8010

Abstract

Здійснення будь-якої угоди передбачає перехід прав власності та отримання певних повноважень. Економічна доцільність кожної трансакції визначається розміром трансакційних витрат, які враховуються при укладанні правової угоди. Законодавчий акт можна розглядати як трансакцію між державою та іншими суб’єктами, що потребує трансакційних витрат особливого роду. Якщо розмір цих витрат буде занадто високим для конкретних суб’єктів, останні будуть ухилятися від виконання законодавчих норм.

Keywords

Трансакційні витрати, трансакція угоди, трансакція управління, трансакція раціонування.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 109-120

Bibliography

1. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория : учебник / кол. авт. ; под ред. А. А. Аузана. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 447 с.
2. Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) / Р. И. Капелюшников – М. : ИМЭМО, 1990 – 86 с.
3. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера – М. : «Дело ЛТД» при участии изд-ва «Catallaxy». – 1993. – 192 с.
4. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюби. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
5. Тамбовцев В. Л. Экономическая теория институциональных изменений / В. Л. Тамбовцев – М. : ТЕИСЮ, 2005. – 542 с.
6. Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория : учеб. пособие / В. Л. Тамбовцев. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 224 с.
7. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон ; пер. с англ. – М. : Дело, 2001. – 408 с.
8. Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпирических исследований // Институциональная экономика : учебник ; под общ. ред. А. Олейника. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 704 с.
9. Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко – М. : Экон. фак-т, ТЕИС, 1998. – 424 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.12.2011