СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор

, кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник, Київ, Пирогова, 7а

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

90-97

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

332.13/.14(477.54)

ISSN print

2218-8010

Abstract

На прикладі Харківської області досліджено стратегічні інноваційні пріоритети регіонального розвитку. Проаналізовано головні тенденції соціально-економічного розвитку Харківської області. Надано рекомендації щодо напрямків інноваційного реформування економіки зазначеного регіону.

Keywords

Регіональний розвиток, інноваційні пріоритети, модернізація економіки, збалансований розвиток регіону, управлінські рішення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 90-97

Bibliography

1. Арриги Дж. Динамика кризиса гегемонии / Дж. Арриги // Свободная мысль. – 2001. – № 5. – С. 4–18.
2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн ; пер. с англ. П. М. Кудюкина. – СПб. : Университ. книга, 2001. – 416 с.
3. Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн ; пер. с англ. М. М. Гурвица, П. М. Кудюкина, П. В. Феденко. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 256 с.
4. Міжрегіональне співробітництво у системі нової регіональної політики України / С. О. Біла, І. Г. Бабець, І. В. Валюшко та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 32 с.
5. Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналіт. доп. / С. О. Біла, О. В. Ш евченко, В. І. Жук та ін. ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 104 с.
6. Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : збірн. матеріалів «круглого столу» / за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

13.12.2011