КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Отакара Яроша, 8
, кандидат економічних наук, професор, Харків, Отакара Яроша, 8

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

58-68

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338 (477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Обгрунтовано теоретичні основи формування конкурентної політики держави. Проаналізовано взаємозв’язок конкурентоспроможності і якості продукції. Доведено, що якість продукції закладається у виробництві і виявляється у сфері споживання, а конкурентоспроможність – у сфері обігу.

Keywords

Конкурентоспроможність, конкурентна політика, конкурентоспроможність продукції, якість продукції.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 58-68

Bibliography

1. Антонюк Л. Л. Международная конкурентоспособность страны: теория и механизм реализации : монографія / Л. Л. Антонюк. – М., 2002. – 132 с.
2. Конкурентоспособность украинской экономики : монография / под ред. Б. Е. Кваснюка. – М. : Ин-т экономики и прогнозирования, 2006. – 354 с.
3. Поддубная Л. И. Конкурентоспособность экономических систем: теория, механизм регулирования и управления : монография / Л. И. Поддубная. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2007 .– 367 с.
4. Поддубный И. Теория конкурентоспособности: современное состояние и предметно-методологические аспекты развития / И. Поддубный, Л. Поддубная // Экономика Украины. – 2007. – № 8. – С. 52–60.
5. Пуцентейло П. Сущность аспекты конкурентоспособности на разных уровнях управления экономикой / П. Пуцентейло // Вестн. Терноп. нац. экон. ун-та. – 2009. – № 4. – С. 32–43.
6. Лагутин В. Вред от монополии и польза от конкуренции: так ли все просто? / В. Лагутин // Экономика Украины.– 2007. – № 4.– С. 55–61.
7. Ясин Е. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики / Е. Ясин, А. Яковлев // Вопр. экономики. – 2004. – № 7. – С.7.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.12.2011