СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА» ТА «ПЕРЕХІД ЧАСТКИ УЧАСНИКА»

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

13.06.2011

Issues number

2011 - № 4 (7)

Page

151-157

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:334.7+347.72] (477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено співвідношення понять «вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю» та «перехід частки учасника товариства з обмеженою відповідальністю». Проаналізовано не тільки чинне законодавство України, а й судову практику.

Keywords

Товариство з обмеженою відповідальністю, перехід корпоративного права, перехід (відчуження) частки, вихід учасника з товариства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 151-157

Bibliography

1. Закон України «Про господарські товариства» // Відом. Верхов. Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.
2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). — 2003. — № 31–32. — Ст. 263.
3. Калайков С. Причинная связь, как основание гражданско-правовой ответственности / С. Калайков // Allpravo.Ru [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.allpravo.ru/library/doc99p0/instrum1312/ print1313.html
4. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском праве / О. А. Красавчиков. — М., 1958. — 182 с.
5. Рішення Господарського суду Волинської області від 8 липня 2009 року (справа № 07/26/10-76). — Єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр. № 6147306 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6147306
6. Рішення Господарського суду Волинської області від 25.02.09 (Справа № 07/25/9-76)). — Єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр. № 6147306 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6147306
7. Рішення Господарського суду Волинської області від 13 серпня 2009 року (№ 1/73-76). — Єдиний державний реєстр судових рішень. Реєстр. № 5425965 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Search
8. Советское гражданское право : учебник : в 2-х т. Т. 1 / М. Я. Илларионова, О. А. Красавчиков и др.; под ред. О.А. Красавчикова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. шк., 1985. — 544 с.
9. Челпанов М. Г. Учебник по логике / М. Г. Челпанов. — М., 2001. – 162 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.05.2011