ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ УПРАВЛЯТИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

13.06.2011

Issues number

2011 - № 3 (6)

Page

147-154

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:334.7+347.72](477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано існуючу систему органів та осіб, уповноважених на управління корпоративними правами держави. Встановлено певні особливості цієї системи та запропоновано деякі законодавчі зміни з метою запобігання зловживанням у цій сфері та дублюванню управлінських функцій в окремих органах. Зокрема, запропоновано нормативно закріпити спеціальний статус Фонду державного майна України.

Keywords

Державні корпоративні права, реалізація державних корпоративних прав.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 147-154

Bibliography

1. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації : монографія / Д. І. Погрібний. — Х., 2009. — 168 с.
2. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» // Відом. Верхов. Ради України. — 2006. — № 46. — Ст. 456.
3. Задихайло Д. В. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення / Д. Задихайло // Вісн. Акад. правов. наук України. — 2006. — № 3 (46). — С. 143–153.
4. Семенюк В. В. Україні продавати вже нічого [Електронний ресурс] / В. В. Семенюк. — Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/interview/2006/11/27/147247.shtml
5. Задихайло Д. В. Держава та економічне ринкове середовище: господарсько-правовий аспект / Д. Задихайло // Вісн. Акад. правов. наук України. — 2005. — № 3 (42). — С. 149–161.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

24.03.2011