КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Автор

, , Харків, пр. Леніна, 9а

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

13.06.2011

Issues number

2011 - № 3 (6)

Page

114-121

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

[332.13:339.564] (477.54)

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті досліджено сучасні методики оцінювання експортного потенціалу адміністративних систем. Уперше запропоновано методику вартісного оцінювання експортного потенціалу регіону, що забезпечує умови для ухвалення обґрунтованих рішень щодо формування стратегій розвитку економічного потенціалу регіону в цілому.

Keywords

Регіон, економічний потенціал регіону, експортний потенціал регіону, кількісна оцінка експортного потенціалу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 114-121

Bibliography

1. Скорнякова Т. В. Експортний потенціал обробної промисловості України: управління процесом формування : монографія / Т. В. Скорнякова. — К. : Наук. світ, 2006. — 176 с.
2. Крушніцька Г. Б. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання (на прикладі Чернівецької області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.05.01 / Г. Б. Крушніцька. — К., 2001. — С. 9–11.
3. Волкодавова Е. В. Экспортный потенциал промышленных предприятий: теория, методология, практика : монографія / Е. В. Волкодавова. — Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2007. — 159 с.
4. Мельник Т. М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. М. Мельник // Міжнар. екон. політика. — 2009. — № 8–9. — С. 235–236.
5. Экономический потенциал административных и производственных систем / О. Ф. Балацкий, Е. В. Лапин, В. Л. Акуленко и др. — Сумы : Университ. книга, 2006. — 972 с.
6. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, диагностика / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, А. И. Кубах, Д. Е. Давыскиба. — Х. : ИД «Инжек», 2005. — 175 с.
7. Дьомін О. О. Методологічні основи регулювання потенціалу економічного розвитку регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / О. О. Дьомін. — Х., 2004. — С. 6–10.
8. Кириченко О. М. Державне регулювання експортного потенціалу харчової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.01 / О. М. Кириченко. — К., 2002. — С. 9–10.
9. Пирог О. В. Оцінка експортного потенціалу регіонів України / О. В. Пирог, А. І. Зацепило // Екон. простір. — 2009. — № 24. — С. 146–148.
10. Лукін С. О. Економічний потенціал регіону та регулювання його розвитку (в умовах ринкових перетворень) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 / С. О. Лукін. — Львів, 2001. — С. 9–10.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

18.03.2011