ЕВОЛЮЦІЯ УМОВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

13.06.2011

Issues number

2011 - № 3 (6)

Page

67-74

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.117

ISSN print

2218-8010

Abstract

Виокремлено та охарактеризовано вісім основних параметрів системи формування доходів, що суттєво впливають на людський розвиток. Проаналізовано стан цих параметрів у шести системах формування доходів. Охарактеризовано умови людського розвитку в різних системах формування доходів.

Keywords

Людський розвиток, формування доходів, загрози людському розвитку, вільний час.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 67-74

Bibliography

1. Губин К. Г. Способ формирования доходов: исследование эволюции / К. Г. Губин // Социальная экономика. — 2006. — № 1–2. — С. 169–174.
2. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. / за ред. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2010. — 448 c.
3. Губин К. Г. Экономическая эксплуатация как одна из угроз экономической безопасности Украины / К. Г. Губин // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2008. — Вип. 244, т. 2. — С. 424–435.
4. Жувенель Б. Этика перераспределения / Б. Жувенель. — М. : Баком, 1995. — 148 с.
5. Тютюнникова С. В. Формирование доходов населения в условиях рыночной трансформации экономики инверсионного типа : дис. ... д-ра экон. наук : 08.01.01 / С. В. Тютюнникова. — Х., 1999. — 460 с.
6. Иноземцев В. Л. Классовый аспект бедности в постиндустриальных обществах / В. Л. Иноземцев // Социолог. исследования. — 2000. — № 8. — С. 18–27.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.03.2011