ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 1 (4)

Page

98-104

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.51

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто чинне законодавство, що регулює питання реалізації оборонної функції держави в механізмі економічної безпеки та обороноздатності з точки зору розроблення та виробництва сучасних зразків озброєння і військової техніки, їх постачання для потреб Збройних Сил України.

Keywords

Оборонно-промислова політика, економічна безпека, розроблення та виробництво озброєння і військової техніки, державне оборонне замовлення, обороноздатність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 98-104

Bibliography

1. Конституція України [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. — 1996. — № 30. — Ст.141.
2. Словопедія. Економічна енциклопедія. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.slovopedia.org.ua/38/53397/379147.html
3. Про оборону України: Закон України вiд 06.12.1991 р. [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 9. — Ст.106.
4. Концепція державної промислової політики України: Указ Президента від 12.02.2003 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 44. — Ст. 1878.
5. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.
6. Задихайло, Д. В. Конституційна доктрина та регулювання економічних відносин [Текст] / Д. В. Задихайло // Держ. буд. та місц. самовряд. — Х. : ДБІМС АПрН України. — 2009. — Вип. 13. — С. 25–37.
7. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента від 12.02.2007 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 11. — Ст. 389.
8. Про Воєнну доктрину України: Указ Президента від 15.06.2004 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 30. — Ст. 2005.
9. Господарський кодекс України [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.
10. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 16. — Ст. 657.
11. Атаманова, Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави [Текст] : монографія / Ю.Є. Атаманова. — Х. : ФІНН, 2008. — 424 с.
12. Про державне оборонне замовлення: Закон України від 03.03.1999 р. [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. — 1999. — № 17. — Ст. 111.
13. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995 р. [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. — 1996. — № 3. — Ст. 9.
14. Шеховцов, В. Ринкова трансформація ОПК як складова на шляху до взаємовигідного співробітництва з країнами НАТО [Текст] / В. Шеховцов // Євроатлантикінформ: матер. міжнар. конф. — С. 27–29.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.12.2010