НАПРЯМИ УБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 1 (4)

Page

65-76

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

368: 339

ISSN print

2218-8010

Abstract

Означено проблеми та перспективи убезпечення розвитку страхового ринку.

Keywords

Безпека, cтраховий ринок, страхування

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 65-76

Bibliography

1. IMF.Global Financial Stability Report, 2005, April [Електронний ресурс] — Режим доступу: // http://www.iii.org — Insurance Information Institute http://www.dfp.gov.ua.
2. Економічна безпека держави: сутність та напрямки формування [Teкст] : монографія / за ред. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2009. — С. 312.
3. Цыганов, А. А. Основы организации страхования в Интернете [Teкст] / А. А. Цыганов, А. В. Быстров. — М. : Анкил, 2005. — 168 с.
4. Міщенко, В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг [Teкст] : практ. посіб. / В. І. Міщенко. — К. : Знання, 2003. — 278 с.
5. Базилевич, В. Д. Страховий ринок України [Teкст] : монографія / В. Д. Базилевич. — К. : Знання, КОО, 1998. — 374 с.
6. Псевдострахування надуває ринок [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ua.podii.com.ua/ business/2009/06/04/121000.html
7. Богута, Н. Страхові податки: уся справа в грошах [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2675/50429/
8. Нечипорук, Л. В. Особенности и перспективы долгосрочного страхования жизни в Украине [Teкст] / Л. В. Нечипорук // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 184 : в 3 т. Т. 1. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. — С. 206–211.
9. Cтраховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Л. В. Нечипорук. — Х. : Право, 2010. — 280 с.
10. Страхувальники законно ухиляються від податків?! [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.strahovatel.com.ua/blog/main/613/
11. Украинский рынок перестрахования. Проблемы и перспективы. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tristar.com.ua/1/art/ukrainskii_rynok_perestrahovaniia__problemy_i_perspektivy_.html

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.12.2010