СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 1 (4)

Page

46-55

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338+351.863(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено стан і перспективи розвитку нафтогазового комплексу як головної сфери забезпечення енергетичної безпеки держави у світі трансформаційних і глобалізаційних перетворень. Зазначено основні проблеми у сфері управління паливно-енергетичного комплексу та шляхи їх розв’язання.

Keywords

Нафтогазовий комплекс, енергетична безпека, паливно-енергетичний комплекс, альтернативна енергетика, відновлювальні енергоджерела.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 46-55

Bibliography

1. Архангельский, Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України [Текст] / Ю. Архангельский // Економіка України. — 2010. — № 9. — С. 26–33.
2. Бакулін, Є. В оточенні газових потоків [Текст] / Є. Бакулін, Я. Яремійчук, І. Шваченко // Щотижневик «2000». — 2010. — 3 вер.
3. Гроші [Текст] / Економічна безпека/ Енергоринок. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.zerkalo-nedeli.com.
4. Гончар, М. Критичні режими української ГТС [Текст] / М. Гончар // Дзеркало тижня. — 2010. — 17 лип. (№ 27).
5. Дікарєв, О. Стратегічне освоєння енергетичних ресурсів шельфу світового океану [Текст] / О. Дікарєв // Економіка України. — 2010. — № 1. — С. 60–73.
6. Євтушевський, В. Фактори формування енергетичної безпеки України [Текст] / В. Євтушевський, А. Кочедикова. // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Економіка. — Вип. 107–108. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. — С. 15–17.
7. Економічна безпека [Текст] : навч. посіб. ; за ред. З. С. Варналія. — К. : Знання, 2009. — 647 с.
8. Електроенергетика України. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:www.epu.kiev.ua
9. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. (схвалена розпорядженням КМУ від 15.03.2006. № 145-р.) [Текст]. — К., 2006. — 129 с.
10. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения [Текст] / под ред. Вороновского Г. К., Недина И. В. — К. : Знания Украины. — 2007. — 392 с.
11. Экономическая и национальная безопасность [Текст] : учебник; под ред. Л. П. Гончаренко. — М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. — 543 с.
12. Конкурентоспроможність української економіки [Текст] / за ред. Б. Є. Кваснюка. — К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2006. — 354 с.
13. Кострубицька, О. Зміст та характеристика паливно-енергетичного комплексу [Текст] / О. Кострубицька // Право і суспільство. — 2008. — № 4. — С. 156–165.
14. Крюков, В. Оценка параметров развития российского нефтегазового сектора [Текст] / В. Крюков, В. Маршак // Вопр. экономики. — 2010. — № 7. — С. 87–91.
15. Кудря С. Національні проекти — крок до енергетичної незалежності України [Текст] / С. Кудря, В. Рєзцов // Дзеркало тижня. — 2010. — 9 жовт. (№ 37).
16. Кулік, М. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України [Текст] / М. Кулик, Б. Стогній // Світогляд. — 2009. — № 3. — С. 42–45.
17. Модернізація електроенергетики. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.tek.ua
18. Проблеми енергетичної безпеки [Текст] // Безпека життєдіяльності. — 2010. — № 1. — С. 11–13.
19. Униговський, Л. LNG-термінал. Що далі? [Текст] / Л. Униговський // Дзеркало тижня. — 2010. — 16 жовт. (№ 38).
20. Щотижневик «2000» [Текст]. — 2010. — 11 черв.
21. htttp://www.mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/index/
22. htttp://www.minprom.gov.ru/does/strateg/1
23. htttp://www.kmu.gov.ua/
24. htttp://www.nerc.gov.ua/
25. htttp://www.mvp.gov.ua/
26. htttp://www.ukrstat.gov.ua/

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.12.2010