БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 1 (4)

Page

27-36

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.351.863.1.(478)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано місце і роль держави в організації власної економічної безпеки та економічної безпеки країни в цілому. У зв’язку з цим розглянуто особливості об’єкта та предмета економічного захисту держави, а також стану економічної безпеки на сучасному етапі розвитку України.

Keywords

Економічна безпека, об’єкт економічної безпеки, предмет економічної безпеки, система економічної безпеки, інституційна структура економічної безпеки країни.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 27-36

Bibliography

1. Мунтіян, В. І. Економічна безпека України [Текст] / В. І. Мунтіян. — К. : КВІЦ. 1999. – 462 с.
2. Пастернак-Таранущенко, Г. А. Економічна безпека держави [Текст] / Г. А. Пастернак-Тарантущенко. — К. : «Кондор», 2002. — 302 с.
3. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за ред. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2009. — 312 с.
4. В Україні діють 30–50 рейдерських груп. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.unian.net/ukr/news/news-184897.html
5. Гринберг, Р. С. Экономическая социодинамика [Текст] / Р. С. Гринберг, А. Я. Рубинштейн. — М. : ИСЭПРЕСС, 2000. — 252 с.
6. Про приватизацію державного майна [Текст] : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 24. — Ст. 2.
7. Шахрайська приватизація. [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.comitet.Com.ua
8. Экономическая и национальная безопасность [Текст] — М. : Экзамен. — 2004. — 768 с.
9. Паспорт спеціальності 21.04.01 — економічна безпека держави (економічні науки) [Електронний ресурс] — Режим доступу: //http://www.niisp.gov.ua/panorama/21.4.1.pdf
10. Маломуж, М. Г. Розвідка — важливий елемент системи національної безпеки України [Електронний ресурс] / М. Г. Маломуж. — Режим доступу: www//malomuz. Pdf
11. Симоненко, П. В. Україні олігархи «вичавлюють» надприбуток за рахунок робітників / П. В. Симоненко // JeyNews 04.01.2010.
12. Держінвестиції: Держава повинна створити ефективні механізми протистояння рейдерству. [Електронний ресурс] — Режим доступу: // http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article
13. Держфiнмонiторинг України пiдбив пiдсумки своєї дiяльностi за минулий рiк. UA Banker.net. [Електронний ресурс] — Режим доступу: // http://www.uabanker.net/

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.12.2010