ПРО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 1 (4)

Page

18-27

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.338.242

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено проблемі забезпечення економічної безпеки держави, важливості визначення пріоритетних напрямів подолання існуючих загроз для безпечного соціально-економічного розвитку в умовах необхідності впровадження економічних реформ, модернізації всієї економічної системи країни.

Keywords

Економічна безпека держави, загрози економічної безпеки держави, напрями забезпечення економічної безпеки держави, економічна реформа.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 18-27

Bibliography

1. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти [Текст] / Я. А . Жаліло, Д. С . Покришка, Я. В. Белінська та ін. — К. : НІСД, 2010. — 96 с.
2. Економічна безпека України: проблеми та перспективи / Матер. «круглого столу» Електронний ресурс. — Режим доступу:http://оld.niss.gov.ua/book/journal/ekon.htm
3. Єрмошенко, М. М. Основні засади підвищення фінансової безпеки держави / Економічна безпека України: проблеми та перспективи / М. М. Єрмошенко / Матер. «круглого столу» Електронний ресурс. − Режим доступу: http:// old.niss.gov.ua/book/journal/ekon.htm
4. Економічна безпека України: проблеми та перспективи / Матеріали «круглого столу» Електронний ресурс. − Режим доступу:http://оld.niss.gov.ua/book/journal/ekon.htm
5. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти [Текст] / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін. — К. : НІСД, 2010. — 96 с.
6. Куркін, М. В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб / М. В. Куркін, В. Д. Понікаров, Д. В. Назаренко. — X. : ФОП Павленко О. Г.; БД «ІНЖЕК», 2010. — 300 с.
7. Экономическая и национальная безопасность [Текст] : учебник / под ред. Е. А. Олейникова. — М. : Экзамен, 2004. — 768 с.
8. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти [Текст] / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін. — К. : НІСД, 2010. — 96 с.
9. Боротьба з корупцією [Текст] : підручник / авт. кол. ; кер. авт. кол. Є. Д. Скулиш. — К. : Наук. вид. відділ НА СБ України, 2010. — 336 с.
10. Азаров, М. Я. Виступ в Талліні 7 жовтня 2010 року — Електронний ресурс / М. Я. Азаров / — Режим доступу: http:// www.focus.ua›Бизнес и финансы›147558
11. Ведомости 18.05.2010, 88 (2606) Електронный ресурс. — Режим доступу: http://www.soyuzmash.ru/ informcenter/news/?SHOWALL_1=1
12. Чуприна, О. О. Міжнародні інтегральні оцінки як інструмент аналізу місця та перспектив України в сучасному світі [Текст] / О. О. Чуприна, О. А. Чуприна / Вісн. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право // редкол. : А. П. Гетьман та ін.− Х. : Право, 2010.− № 2.− С. 82−91.
13. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : монографія / за ред. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2009.− 312 с.
14. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : монографія / за ред. Л. С.Шевченко. — Х. : Право, 2010.− 448 с.
15. Стратегія національної безпеки України на 2010–2015 рр. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.cirs.kiev.ua/cs/en/home/98-2010-2015-.html.
16. Богатирьова, Р. В. Про три загрози для безпеки України в 2011 році. — Електронний ресурс / Р. В. Богатирьова. — Режим доступу: http:// www.ukrinform.info/bogatirova-ozvuchila-tri-
17. Ярошенко, Ф. Про макроекономічні показники на 2011 р. Електронний ресурс / Ф. Ярошенко. — Режим доступу:http://www.ukr-pravda.com/…policy…floor…na-2011-god.html
18. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Текст] / Комітет з економічних реформ при Президенті України 2 червня 2010 р. Електронний ресурс // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ NT0030.html

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.12.2010