ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат юридичних наук, суддя, Харків, Руднєва, 36

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2010

Issues number

2010 - № 3

Page

152-161

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.24

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто економічні та правові аспекти сучасної державної аграрної політики України. Досліджено та узагальнено різні підходи щодо регулювання економічних відносин у вітчизняному агропромисловому комплексі. Обґрунтовано основні правові принципи, напрями та механізми аграрної політики на сучасному етапі.

Keywords

Аграрна політика держави, продовольча безпека, юридичні принципи аграрної політики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 152-161

Bibliography

1. Новичков В. И. Аграрная политика / В. И. Новичков, И. Б. Калашников, В. И. Новичкова. — М. : ИЦ «Маркетинг», 2001. — 288 с.
2. Економічна енциклопедія. — Т. 1. — К. : ВЦ «Академія», 2000. — 818 с.
3. Енциклопедія сучасної України. — Т. 1. — К., 2001. — 824 с.
4. Саблук П. Т. Основні напрями стратегії розвитку АПК України / П. Т. Саблук // Економіка АПК. — 2004. — № 12. — С. 3–15.
5. Про основні засади державної аграрної політики України : Закон України від 18 жовт. 2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.
6. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24 черв. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 49. — Ст. 527.
7. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 17 жовт. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 32. — Ст. 26.
8. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 лип. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.
9. Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Тодика та ін. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2003. — 808 с.
10. Скидан О. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання / О. Скидан // Право України. — 2006. — № 4. — С. 52–56.
11. Бородіна О. М. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації / О. М. Бородіна // Економіка України. — 2008. — № 10. — С. 94–111.
12. Скидан О. Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів / О. Скидан // Економіка України. — 2009. — № 11. — С. 53–65.
13. Жушман В. П. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право» та аграрне законодавство України : навч. посіб. / В. П. Жушман, Г. С. Корнієнко. — Х. : Одіссей, 2009. — 400 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.09.2010