КОНДОМІНІУМ ЯК СУБ’ЄКТ САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОМ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.10.2010

Issues number

2010 - № 3

Page

104-112

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.133

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті розглядаються кондомініуми як інституційно-організовані суб’єкти ринку нерухомості. Доводиться необхідність створення кондомініумів як найефективнішого способу управління в житловій сфері.

Keywords

Житло, управління, кондомініум, власність, нерухомість, сервеїнгові компанії.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 104-112

Bibliography

1. Кучеренко І. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку / І. Кучеренко // Укр. комерц. право. — 2009. — № 9. — С. 37–50.
2. Фаршатов И. А. Правовая природа договора управления многоквартирным домом / И. А. Фаршатов // Государство и право. — 2010. — № 2. — С. 50–54.
3. Кошелев Д. Правове регулювання реорганізації та ліквідації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку / Д. Кошелев // Підприємництво, госп-во і право. — 2010. — № 5. — С. 57–60.
4. Васильева И. Н. Проблемы управления кондоминиумами в Украине / И. Н. Васильева // Вісн. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. — Х. : ХНУ, 2002. — № 534. — С. 83–85.
5. Гура Н. Проблемы создания объединений совладельцев многоквартирных домов в Украине / Н. Гура // Экономика Украины. — 2005. — № 4. — С. 66–71.
6. Димченко О. В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління : монографія / О. В. Димченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2009. — 356 с.
7. Створення та діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : практ. посіб. / Ін-т місц. розвитку. — К., 2007. — 288 с.
8. Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харківської області на 2003–2010 роки / кол. авт. під кер. Л. М. Шутенка, А. Л. Кравчука, В. Т. Семенова. — Х. : ХДАМГ, 2005.
9. Звіт про стан реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки, затвердженої Законом України від 24.06.2004 № 1869-ІV, протягом І півріччя 2009 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: // www. minjkg.gov.ua
10. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://korrespondent.net/business/realestate/1074113

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.09.2010