КОРПОРАТИВНІ ІНТЕРЕСИ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП ТА КОРУПЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОДУКУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.10.2010

Issues number

2010 - № 3

Page

95-104

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.52:343.35:35.08

ISSN print

2218-8010

Abstract

Дається економіко-правова характеристика діяльності фінансово-промислових груп, досліджуються характер і напрямки впливу їх корпоративних інтересів на сучасний стан економічної злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу. Аналізується роль корупційних чинників у криміналізації галузей зазначеної сфери. Дається оцінка функціонування бізнес-еліт у вітчизняній економіці.

Keywords

Фінансово-промислові групи, олігархія, бізнес-еліта, корпоратизація, корупція, паливно-енергетичний комплекс, економічна влада.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 95-104

Bibliography

1. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збарацька // Економіка України. — 2009. — № 11. — С. 4–13.
2. Бова А. А. Соціальний капітал і організована злочинність [Електронний ресурс] / А. А. Бова // Науково-практичний журнал. — 2003. — № 8. — Режим доступу: http://mndc.naiau. Kiev.ua./ Gurnal/ 8 text/g8_04.htm
3. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / РНБО України, Міжвід. н-д. центр з пробл. боротьби з організ. злочинністю ; редкол.: Б. В. Романюк (голова) та ін. — К. : Міжвід. НДЦ з пробл. боротьби з орг. злочинністю, 2008. — № 18. — 330 с.
4. Время. — 2010. — 17 марта.
5. Галушка З. І. Соціально-економічні чинники стратифікації трансформаційного суспільства / З. І. Галушка // Екон. теорія. — 2009. — № 3. — С. 50–59.
6. Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України / В. Геєць // Економіка України. — 2010. — № 3. — С. 4–20.
7. Дементьєв В. В. Структура економічної влади і поведінка власника підприємства / В. В. Дементьєв // Екон. теорія. — 2008. — № 2. — С. 22–96.
8. Дементьєв В. В. Держава і регіони: чому немає згоди? (Інституційний аспект) / В. В. Дементьєв // Екон. теорія. — 2010. — № 1. — С. 39–48.
9. Дзеркало тижня. — 2010. — 15 трав. (№ 18).
10. Дзеркало тижня. — 2010. — 25 верес. (№ 28).
11. Евстигнеева Л. Преодоление «третьего пути» / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопр. экономики. — 2006. — № 2. — С. 126–139.
12. Звєряков М. Ліберальна ідея і модернізація економіки України / М. Звєряков // Економіка України. — 2010. — № 7. — С. 11–12.
13. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. — Х. : Форт, 2008. — 928 с.
14. Круш П. Лобіювання економічних інтересів у державі / П. Круш // Економіка України. — 2005. — № 10. — С. 75–80.
15. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк ; за ред. М. І. Мельника. — К. : Атіка, 2008. — 371 с.
16. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії / Є. В. Невмержицький ; Акад. прокуратури України. — К. : КНТ, 2008. — 364 с.
17. Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів : монографія / В. А. Предборський. — К. : Кондор, 2005. — 614 с.
18. Уряд. кур’єр. — 2010. — 20 січ.
19. Уряд. кур’єр. — 2010. — 11 лют.
20. Уряд. кур’єр. — 2010. — 18 берез.
21. Уряд. кур’єр. — 2010. — 18 трав.
22. Уряд. кур’єр. — 2010. — 4 серп.
23. Щотижневик «2000». — 2010. — 20 серп. (№ 33).
24. Weber M. On charisma and institution building [Електронний ресурс] / М. Weber. — Chicago : University of Chicago Press, 1968. — Режим доступу: http: //scepsis. ru/ library/ id_647.html

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.09.2010