МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Автор

, асистент, Харків, Пушкінська, 77
, , Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.10.2010

Issues number

2010 - № 3

Page

64-72

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.48-44 (1-22)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито основні економічні особливості СЗТ, які визначають його місце у розвитку сільських територій та аграрного сектору. Проаналізовано характер впливу СЗТ на окремі сфери АПК. Визначено місце СЗТ у подальшому реформуванні аграрної політики.

Keywords

Сільський зелений туризм; соціально-економічні функції сільського зеленого туризму; формування інфраструктури під впливом СЗТ; агропромисловий комплекс.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 64-72

Bibliography

1. Гловацька В. В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи організації / В. В. Гловацька // Економіка АПК. — 2006. — № 10. — С. 148–155.
2. Федорюк М. Д. Організаційно-економічні основи розвитку соціальної інфраструктури сільських територій за умов інтеграції в СОТ / М. Д. Федорюк, Н. С. Григанич, І. В. Дубель // Інноваційна економіка. — 2009. — № 3. — С. 153–159.
3. Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. — К. : Знання, 2006. — 271 с.
4. Биркович В. І. Сільський зелений туризм — пріоритет розвитку туристичної галузі України / В. І. Биркович // Стратег. пріоритети. — 2008. — № 1. — С. 138–143.
5. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. — К. : Вища шк., 2002. — 195 с.
6. Минаков И. А. Экономика отраслей АПК / И. А. Минаков. — М. : КолосС, 2004. — 464 с.
7. Комарова І. В. Державне регулювання аграрного сектора: необхідність та сучасні погляди на проблему / І. В. Комарова // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. — 2008. — № 3. — С. 30–34.
8. Куценко В. І. Аграрний й екологічний туризм в якості локомотива розвитку сільської економіки [Електронний ресурс] // Економіка. Управління. Інновації. — 2009. — № 2. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2009_2/09kvirse.pdf
9. Панченко Т. Розбудова туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури — пріоритетний напрям регіонального розвитку України / Т. Панченко // Досвід та перспективи розвитку міст України : зб. наук. пр. — 2008. — № 14. — С. 63–68.
10. Онегіна В. Зміна аграрної парадигми та державна аграрна політика у розвинутих країнах / В. Онегіна // Економіка України. — 2005. — № 11. — С. 62–72.
11. Малієнко А. М. Альтернативний погляд на формування аграрної політики / А. М. Малієнко, А. В. Мазуренко // Агроінком. — 2007. — № 5–6. — С. 22–25.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.09.2010