«СТРІЛА АРІМАНА» ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА НООСФЕРИЗАЦІЯ ГЛОБАЛІЗМУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.10.2010

Issues number

2010 - № 3

Page

35-44

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.342.146

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті вводиться в соціально-економічний аналіз категорія «стріла Арімана», яка означає спотворення ноосферних процесів. Аналізуються шляхи захисту суспільного відтворення від негативного впливу «стріли Арімана». Неможливо заперечувати інтенсивність розвитку інформаційних, комунікаційних і технологічних аспектів сучасного світового господарства, однак наявність об’єктивних умов ноосферизації не означає автоматичної розбудови ноосферної цивілізації. Навпаки, ці можливості збільшують і кількість ризиків спотворення ноосфери та посилення розлюднюючих впливів на суспільне відтворення.

Keywords

Ноосферизація, глобалізм, стріла Арімана, структура потреб, духовне виробництво.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 35-44

Bibliography

1. Бауэр И. Принцип человечности: Почему мы по своей природе склонны к кооперации / И. Бауэр ; пер. с нем. И. Тарасовой. — СПб. : Изд-во Вернера Регена, 2009. — 152 с.
2. Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського / А. Гальчинський // Економіка України. — 2010. — № 5. — С. 16–29.
3. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики: [идея, интерпретация, тонкости воплощения] / Д. Мартин ; пер. на рус. яз.: С. Рысев, С. Чилингарова. — 6-е междунар. изд. — СПб. : Прайм-Еврознак : Изд. дом «Нева» ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 477 с.
4. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире / А. С. Панарин. — М. : Алгоритм, 2002. — 496 с.
5. Петров К. П. Тайны управления человечеством, или Тайны глобализации / К. П. Петров. — М. : Акад. упр., 2008. — 875 с.
6. Энгельс Ф. Наброски к критике политической экономии / Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 1. — М. : Политиздат, 1955– 1981.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.09.2010