ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРСЬКОЇ ДОКТРИНИ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

166-174

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346. 14. 5

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено питанням правового забезпечення морської діяльності в Україні. Нині істотними недоліками законодавства у сфері морської діяльності є відсутність єдиного підходу до вирішення питань, пов’язаних з провадженням морської діяльності, невизначеність основ формування морської політики. Законодавство у сфері морської діяльності складається із законів, які регулюють незначну частину відносин, що виникають під час провадження морської діяльності, та підзаконних нормативних актів. Водночас не визначені загальні підходи до вдосконалення законодавчої бази з метою становлення України як морської держави. Проаналізовано загальні закономірності розвитку законодавства в сфері морської діяльності.

Keywords

Морська діяльність, морськогосподарська діяльність, морська політика держави, галузь права, міжнародне приватне право, міжнародне публічне право.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 166-174

Bibliography

1. Гриневецький С. Україна: із морської держави на «країну біля моря»? / С. Гриневецький // Дзеркало тижня. — 2010. — № 2 (781). — С. 7.
2. Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту. — Х. : ФІНН, 2009. — 184 с.
3. http://ekosvit.nepopsa.com
4. http://www.dt.ua/2000/2241/37510/]
5. http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/fizichna_geografija_materikiv_ta_okeaniv/mineralni_ resursi_svitovogo_okeanu/42-1-0-639
6. http://pravoznavec. com. ua/books/283/21194/17/#chapter
7. Международное частное право : учебник / под ред. Г. К. Дмитриевой. — М. : Проспект, 2000. — 656 с.
8. Скаридов А. С. Международное частное право : учеб. пособие / А. С. Скаридов. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 1988. — 768 с.
9. Шемякин А. Н. Морское право : учеб. пособие / А. Н. Шемякин. — Х. : Одиссей, 2004. — 384 с.
10. Гуцуляк В. Н. Международное морское право (публичное и частное) : учеб. пособие / В. Н. Гуцуляк. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 416 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

31.05.2010