ЛОГІКА НАЙМАНОЇ ПРАЦІ В ТЕРМІНАХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

47-57

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.108.3

ISSN print

2218-8010

Abstract

Здійснено інституціональний аналіз трансакційних витрат найму робочої сили. Класифіковано трансакційні витрати найму: за етапами контрактації, за видами трансакцій, залежно від зміни кількості трансакцій. Особливу увагу приділено економічному оцінюванню трансакційних витрат найму робочої сили.

Keywords

Ринок праці; трансакції; трансакційні витрати найму робочої сили; оцінка трансакційних витрат.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 47-57

Bibliography

1. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и «отношенческая» контрактация / О. Уильямсон. — СПб. : Лениздат; CEVPress, 1996. — 702 с.
2. Кириченко И. Вкус к справедливости против «культуры коррупции» / И. Кириченко // Зеркало недели. — 2008. — 12 янв. — С. 20.
3. Заховайко М. Хабарництво: мед на кінчику язика [Електронний ресурс] / М. Заховайко. — Режим доступу: www.golosua.com/politica/2009/02/24/habarnictvo-med-na-kinchiku-yazika
4. Трансакционные издержки [Електронный ресурс]. — Режим доступа: www.mirkin.ru/docs/ dumnaya/net03.pdf
5. Благонравин М. Учить, а не переучивать / М. Благонравин // Эксперт Украина. — 2010. — № 13. — 5 апр. — [Електронний ресурс]. — Режим доступа: www.expert.ua/article/12/0/7683
6. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. — Харьков : Форт, 2008. — 928 с.
7. Олейник А. Н. Институциональная экономика : учеб. пособие / А. Н. Олейник. — М. : ИНФРА-М, 2000. — С. 9.
8. 98 % суб’єктів господарювання порушують зарплатні закони [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.espravda.com.ua/news/2010/04/15/232843
9. Сколотяный Ю. Что ни отчет — у нас «незачет» / Ю. Сколотяный // Зеркало недели. — 2007. — 29 сент. — № 36. — С. 8.
10. Архиереев С. И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации / С. И. Архиереев. — Харьков : Бизнес Информ, 2000. — 288 с.
11. Цимбал О. І. Трансакційні витрати обігу робочої сили на ринку праці України / О. І. Цимбал // Демографія та соціальна економіка. — 2009. — № 2. — С. 68–77.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.05.2010