ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

5-12

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

378.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано взаємозв’язок економіки і права в контексті підготовки юридичних кадрів. Доведено необхідність підвищення якості економічної підготовки юристів і визначено основні напрями розв’язання цієї проблеми. Особливу увагу приділено підвищенню ролі і значення економічних знань у процесі правотворчої діяльності.

Keywords

Економіка, право, економічна політика, реформування, нова педагогічна модель.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 5-12

Bibliography

1. Туган-Барановський М. Основы политической экономии / М. Туган-Барановський. — 4-е изд., перераб. — Пг. : Изд. юрид. кн. склада «Право», 1917. — 540 с.
2. Марченко М. Н. Теория государства и права : учеб. для вузов / М. Н. Марченко. — М. : Юрид. лит., 1996. — 432 с.
3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / В. Н. Хропанюк ; под ред. Стрекозова В. Г. — М. : ИПП «Отечество», 1993. — 344 с.
4. Економіка знань — модернізаційний проект України / за ред. В. М. Гейця, В. Н. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. — К. : Фенікс, 2007. — 542 с.
5. Сокольський В. Україна має потенціал, щоб вийти з кризи сильною і конкурентоспроможною / В. Сокольський // Уряд. кур’єр. — 2010. — № 78.
6. Генри А. Больше велосипедных дорожек! / А. Генри, Д. Ярош // Інвест-газета. — 2009. — 2–8 листоп.
7. Будемо серед кращих за освітою // Уряд. кур’єр. — 2010. — № 70.
8. Опришко В. Юридична освіта за світовими стандартами [Електронний ресурс] / В. Опришко. — Режим доступу: www.justinian.com.ua/autor.php?id=310

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.05.2010