БІДНІСТЬ І СВОБОДА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

16.04.2010

Issues number

2010 - № 1

Page

42-52

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.11:339.9

ISSN print

2218-8010

Abstract

Глобалізація трансформує багато соціальних явищ і процесів. У значній частині глобалізація здійснюється у формі глобалізму транснаціонального капіталу. Його вплив на свободу приводить до виникнення її перетворених форм. Бідність не зменшується, а набуває прихованої форми і нових параметрів. І розширення бідності, і звуження свободи відбуваються під впливом одних процесів глобалізації. Боротьба з бідністю і розвиток свободи залежать від розвитку духовного виробництва.

Keywords

Глобалізм, бідність, свобода.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 42-52

Bibliography

1. Обретая смысл / сост. В. М. Грузин. — Киев : Амадей, 2007. — 304 с.
2. Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика / Р. Ассаджоли. — М. : REFL-book, 1994. — 314 с.
3. Пахомов Ю. Если дух уступит материи, она сотрет личность и общество / Ю. Пахомов // Час пик. — 2009. — 15 марта. — № 10 (412). — Режим доступа : http://www.chaspik.info/bodynews/4842.htm.
4. Глущенко О. В. Реалізація економічної свободи в умовах глобальної фінансової кризи // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Екон. сер. — 2009. — № 851. — С. 154–169.
5. Панарин А. С. Правда железного занавеса / А. С. Панарин. — М. : Алгоритм, 2006. — 336 с.
6. Буровский А. После человека / А. Буровский // Т. Ю. Чеснокова. От неандертальца до киборга. — М. : Алгоритм, 2008. — С. 175–224.
7. Джемаль Г. Наследие Кириллова / Г. Джемаль // Т. Ю. Чеснокова. От неандертальца до киборга. — М. : Алгоритм, 2008. — С. 53–77.
8. Гезалов А. А. Трансформация общества в эпоху глобализации (социально-философский анализ) : науч. монография / А. А. Гезалов. — М. : Канон+, РООИ «Реабилитация», 2009. — 288 с.
9. Лестер Дж. Отверженные как новый революционный класс / Дж. Лестер // Альтернативы. — 2009. — № 1. — С. 85–90.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.03.2010