ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Отакара Яроша, 8
ORCID ID:

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.05.2013

Номер випуску

2013 - № 3 (14)

Cторінка

58-67

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

316.473 : 378.1

ISSN print

2218-8010

Анотація

Уточнено сутність поняття «соціальне середовище» та його особливості на макро- і мікрорівнях. Виділено чинники соціального середовища підприємства, що визначають якість трудового життя персоналу. Відмічено властивості сучасної моделі соціального середовища організації, що відповідає потребам та інтересам працівників і тим самим сприяє соціально-економічному розвитку підприємства. Висунуто вимоги до соціальної інформації та джерел її отримання. Запропоновано базовий варіант технічного
та програмного забезпечення середнього підприємства.

Ключові слова

Соціальне середовище підприємства, соціальна конкуренція, потреби та інтереси працівників, інформація, властивості інформації, джерела інформації, об’єктивні і суб’єктивні показники, шкала оцінювання, базові критерії, базовий варіант технічного та програмного забезпечення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 58-67

Список літератури

1. Благоразумова О. В. Модификация социальной среды и ее воздействие на приращение трудового потенциала / О. В. Благоразумова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. : сб. науч. трудов; Донец. нац. ун-т. — Донецк : ДонНУ, 2011. — Ч. I. — С. 26-32.
2. Социальная среда организация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/w/ index.php?title.
3. Толкач А. Дороже денег : діалог / А. Толкач, В. Коваленко // Инвестгазета. — 2013. — № 50. — С. 42-44.
4. Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства / за ред. Кайлюка С. М. — Х. : Точка, 2012. — 244 с.
5. Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Іляш, О. С. Гринкевич. — К. : Знання, 2010. — 476 с.

169total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.04.2013